Skip to main content

Beskæftigelse med planter i alle afskygninger

Firma Botanik har eksisteret siden 1997, men jeg har altid beskæftiget mig med planter i alle afskygninger.

Det er værdifuldt for mig at have en god dialog med den enkelte kunde, således at jeg kan reagere hurtigt, når et ønske eller behov opstår.

Det har resulteret i, at jeg ofte bibeholder mit samarbejde med kunder i en lang årrække – faktisk har jeg serviceret mange af mine nuværende kunder i mere end 10-15 år.

Foruden den gode dialog lægger jeg meget vægt på at udvise fleksibilitet og punktlighed.

I 1997 besluttede jeg mig for, at jeg primært ville beskæftige mig med indendørsbeplantning – dog stadig med mulighed for anlæg af frilandsplanter.

Glad og stolt over at have udført opgaver
for mange små og store virksomheder i Danmark.